UCRAFT NEXT-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Պայմանները կարգավորում են՝

 • UCRAFT Next («Սեփականատեր») օգտագործումը և,
 • Ծառայությունում գրանցված անձի հետ ցանկացած այլ պայմանագիր կամ իրավական հարաբերություն («Օգտատեր») իրավաբանորեն պարտադիր կերպով: Մեծատառերով բառերը սահմանվում են սույն Պայմանների համապատասխան հատուկ բաժնում:

Յուրաքանչյուր ոք, ով գրանցման միջոցով օգտահաշիվ է ստեղծում Ծառայություններից օգտվելու նպատակով, պետք է ուշադիր կարդա սույն Պայմանները:

Թեև այս Պրոդուկտների հետ կապված բոլոր պայմանագրային հարաբերությունները կնքված են բացառապես Սեփականատիրոջ և Օգտատերերի միջև , Օգտատերերը ընդունում և համաձայնում են, որ եթե UCRAFT Next-ը նրանց տրամադրվել է Apple App Store-ի, Google Play market-ի միջոցով, ապա վերջիններս կարող են հանդես գալ որպես երրորդ կողմի շահառու.

UCRAFT Next-ը տրամադրվում է

Յուքրաֆթ ՍՊԸ

Հասցե` Հայաստան, Երևան, Գարեգին Հովսեփյան 32/6

Սեփականատիրոջ էլ․ փոստ՝ [email protected]

«UCRAFT Next»-ը վերաբերում է

 • այս կայքին, ներառյալ դրա ենթադոմեյններին և ցանկացած այլ կայքի, որի միջոցով Սեփականատերը հասանելի է դարձնում իր կայքը («Ծառայությունը»),
 • բջջային, պլանշետային և այլ սմարթ սարքերի համակարգերի համար նախատեսված հավելվածներին,
 • հավելվածի ծրագրի ինտերֆեյսերին (API),
 • Ծառայությանը:

Հետևյալ փաստաթղթերը հղման միջոցով ներառված են սույն Պայմաններում.

ԱՅՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՕԳՏԱՏԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱ

 • Հրաժարվելու իրավունքը վերաբերում է բոլոր Օգտատերերին: Հրաժարվելու իրավունքը, որը նաև Միացյալ Թագավորությունում սովորաբար կոչվում է չեղարկման իրավունք, սույն Պայմաններում կոչվում է «հրաժարվելու իրավունք»:
 • UCRAFT Next-ը պրոդուկտների բաժանորդագրությունների համար օգտագործում է ավտոմատ թարմացում: ա) թարմացման ժամկետի, բ) դադարեցման մանրամասների և գ) դադարեցման մասին ծանուցման մասին տեղեկատվությունը կարելի է գտնել սույն Պայմանների համապատասխան բաժնում:

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ UCRAFT NEXT-Ը

UCRAFT Next-ը պարզապես ծառայում է որպես տեխնիկական ենթակառուցվածք կամ հարթակ, որը թույլ է տալիս Օգտատերերին շփվել միմյանց հետ և հրապարակել բովանդակություն իրենց անունից: Հետևաբար, Սեփականատերն անմիջականորեն ներգրավված չէ Օգտատերերի միջև որևէ նման փոխհարաբերության մեջ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Եթե այլ բան նախատեսված չէ, այս բաժնում մանրամասն նկարագրված օգտագործման պայմանները հիմնականում կիրառվում են UCRAFT Next-ի օգտագործման ժամանակ:

Օգտագործման կամ մուտքի մեկ կամ լրացուցիչ պայմանները կարող են կիրառվել հատուկ դեպքերում, և նման դեպքերում լրացուցիչ նշված են սույն Պայմաններում:

Օգտագործելով UCRAFT Next-ը, Օգտատերերը հաստատում են, որ բավարարում են հետևյալ պահանջներին`

 • Օգտատերերի համար սպառող կամ բիզնես օգտագործող լինելու առումով սահմանափակումներ չկան,
 • Օգտատերերը չեն գտնվում մի երկրում, որը ենթակա է ԱՄՆ կառավարության էմբարգոյի, կամ որը ԱՄՆ կառավարության կողմից նշանակվել է որպես «ահաբեկիչներին աջակցող» երկիր,
 • Օգտատերերը նշված չեն ԱՄՆ կառավարության կողմից արգելված կամ սահմանափակված կողմերի ցանկում։

ՕԳՏԱՀԱՇՎԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Ծառայությունից օգտվելու համար Օգտատերերը պետք է գրանցվեն կամ ստեղծեն Օգտատիրոջ հաշիվ՝ տրամադրելով բոլոր պահանջվող տվյալները կամ տեղեկությունները ամբողջական և ճշմարտացի ձևով: Դա չկատարելը կհանգեցնի Ծառայության անհասանելիության:

Օգտատերերը պատասխանատու են իրենց մուտքի տվյալները գաղտնի և անվտանգ պահելու համար: Այդ իսկ պատճառով Օգտատերերից պահանջվում է նաև ընտրել գաղտնաբառեր, որոնք համապատասխանում են UCRAFT Next-ի կողմից թույլատրված ապահովության ամենաբարձր չափանիշներին:

Գրանցվելով՝ Օգտատերերը համաձայնում են լիովին պատասխանատվություն կրել բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում իրենց օգտանունով և գաղտնաբառով: Օգտատերերից պահանջվում է անհապաղ և միանշանակ կերպով տեղեկացնել Սեփականատիրոջը սույն Պայմաններումնշված կոնտակտային տվյալների միջոցով, եթե նրանք կարծում են, որ իրենց անձնական տվյալները, ներառյալ Օգտատիրոջ հաշիվները, մուտքի տվյալները կամ անձնական տվյալները խախտվել են, անհիմն կերպով բացահայտվել կամ գողացվել են:

ՕԳՏԱՀԱՇՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

UCRAFT Next-ում օգտատերերի հաշիվների գրանցումը ենթակա է ստորև նշված պայմաններին: Գրանցվելով՝ Օգտատերերը համաձայնում են համապատասխանել սույն պայմաններին:

 • Բոտերի կամ այլ ավտոմատացված մեթոդների կողմից գրանցված օգտահաշիվները չեն թույլատրվում:
 • Եթե այլ բան նախատեսված չէ, յուրաքանչյուր Օգտատեր պետք է գրանցի միայն մեկ օգտահաշիվ:
 • Եթե հստակորեն թույլատրված չէ, Օգտատիրոջ հաշիվը չի կարող համօգտագործվել այլ անձանց հետ:
 • Խարդախ նպատակներով ստեղծված օգտահաշիվներ և անօրինական նպատակների հետ կապված ցանկացած օգտահաշիվ (պրոնոգրաֆիա, չարաշահումներ և այլն)։

ՕԳՏԱՀԱՇՎԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Օգտատերերը ցանկացած պահի կարող են դադարեցնել իրենց հաշիվը և դադարեցնել Ծառայությունից օգտվելը՝ կատարելով հետևյալը`

 • UCRAFT Next-ում օգտահաշվի դադարեցման համար նախատեսված գործիքների կիրառմամբ:

Այնուամենայնիվ, օգտահաշվի դադարեցումը հնարավոր չի լինի մինչև Օգտատիրոջ կողմից վճարված բաժանորդագրության ժամկետի ավարտը:

ՕԳՏԱՀԱՇՎԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄ ԵՒ ՋՆՋՈՒՄ

Սեփականատերը իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել Օգտատիրոջ հաշիվը ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման, Սեփականատիրոջ հայեցողությամբ, հետևյալ դեպքերում`

 • Օգտատերը խախտել է սույն Պայմանները, և/կամ
 • Օգտատիրոջ կողմից UCRAFT Next-ի մուտքը կամ օգտագործումը կարող է ցանկացած ձևի չարաշահում առաջացնել Սեփականատիրոջ, այլ Օգտատերերի կամ երրորդ անձանց նկատմամբ, և/կամ
 • Օգտատիրոջ կողմից UCRAFT Next-ի օգտագործումը կարող է առաջացնել օրենքի կամ կանոնակարգերի խախտում, և/կամ
 • իրավական գործողությունների կամ կառավարության մասնակցությամբ հետաքննության դեպքում, և/կամ
 • հաշիվը կամ դրա օգտագործումը Սեփականատիրոջ հայեցողությամբ համարվում է անպատշաճ կամ վիրավորական կամ սույն Պայմանների խախտում է հանդիսանում։

Օգտատերերի հաշիվների կասեցումը կամ ջնջումը Օգտատերերին փոխհատուցման, վնասների կամ փոխհատուցման պահանջների իրավունք չի տալիս:

Օգտատիրոջը վերագրելի պատճառներով հաշիվների կասեցումը կամ ջնջումը Օգտատիրոջը չի ազատում որևէ կիրառելի վճարներ կամ գումարներ վճարելուց:

UCRAFT NEXT-Ի ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եթե այլ բան նախատեսված չէ կամ հստակ չէ, UCRAFT Next-ում հասանելի ողջ բովանդակությունը պատկանում կամ տրամադրվում է Սեփականատիրոջ կամ նրա լիցենզատուների կողմից:

Սեփականատերն անում է հնարավոր ամեն բան՝ համոզվելու համար, որ UCRAFT Next-ում տրամադրված բովանդակությունը չի խախտում կիրառելի իրավական նորմերը կամ երրորդ կողմի իրավունքները:

Նման դեպքերում, չհակասելով Օգտատերերի՝ իրենց իրավունքները պաշտպանելու իրավունքներից, Օգտատերերին խնդրում ենք հայտնել առնչվող բողոքների մասին՝ օգտագործելով սույն Պայմաններումնշված կոնտակտային տվյալները:

UCRAFT NEXT-Ի ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ

Սեփականատերն ունի մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները ցանկացած նման բովանդակության համար:

Հետևաբար, Օգտատերերը չեն կարող օգտագործել այդպիսի բովանդակությունը որևէ կերպ, որն անհրաժեշտ չէ կամ չի ենթադրում ծառայության պատշաճ օգտագործում:

Մասնավորապես, բայց առանց սահմանափակման, Օգտատերերը չեն կարող պատճենել, ներբեռնել, համօգտագործել (ստորև նշված սահմաններից դուրս), փոփոխել, թարգմանել, վերափոխել, հրապարակել, փոխանցել, վաճառել, ենթալիցենզավորել, խմբագրել, փոխանցել/հանձնարարել երրորդ անձանց կամ ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ UCRAFT Next-ում հասանելի բովանդակությունից՝ օգտագործելով իրենց ողջամիտ ջանքերը, չեն կարող թույլ տալ որևէ երրորդ կողմի դա անել Օգտատիրոջ կամ նրա սարքի միջոցով, նույնիսկ առանց Օգտատիրոջ իմացության:

Այն դեպքում, երբ UCRAFT Next-ում հստակ նշված է, Օգտատերը կարող է ներբեռնել, պատճենել և/կամ կիսվել UCRAFT Next-ի միջոցով հասանելի որոշ բովանդակությամբ՝ իր բացառապես անձնական և ոչ առևտրային օգտագործման համար և պայմանով, որ հեղինակային իրավունքները և Սեփականատիրոջ կողմից պահանջվող բոլոր այլ վերագրումները ճիշտ են իրականացվել:

Հեղինակային իրավունքի ցանկացած կիրառելի օրենսդրական սահմանափակում կամ բացառություն պետք է անփոփոխ մնա:

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սեփականատերը թույլ է տալիս Օգտատերերին վերբեռնել, համօգտագործել կամ տրամադրել իրենց սեփական բովանդակությունը UCRAFT Next-ում։

UCRAFT Next-ին բովանդակություն տրամադրելով՝ Օգտատերերը հաստատում են, որ իրենց օրինականորեն թույլատրվում է դա անել, և որ չեն խախտում որևէ իրավական նորմ և/կամ երրորդ կողմի իրավունք:

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Օգտատերերն ընդունում են, որ UCRAFT Next-ում իրենց սեփական բովանդակությունը տրամադրելով՝ նրանք Սեփականատիրոջը տրամադրում են ոչ բացառիկ, անհատույց լիցենզիա ՝ մշակելու այդպիսի բովանդակությունը բացառապես UCRAFT Next-ի շահագործման և պահպանման համար, ինչպես դա պայմանագրով է պահանջվում:

Այն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, Օգտատերերը հրաժարվում են ցանկացած իրավունքից՝ կապված UCRAFT Next-ին իրենց տրամադրած բովանդակության հետ:

Օգտատերերը ընդունում և հաստատում են, որ UCRAFT Next-ի միջոցով իրենց տրամադրած ողջ բովանդակությունը տրամադրվում է UCRAFT Next-ի բովանդակության համար սահմանված նույն ընդհանուր պայմաններով:

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օգտատերերը բացառապես պատասխանատվություն են կրում ցանկացած բովանդակության համար, որը նրանք վերբեռնում են, տեղադրում, կիսում կամ տրամադրում UCRAFT Next-ի միջոցով: Օգտատերերն ընդունում են, որ Սեփականատերը չի զտում կամ վերահսկում նման բովանդակությունը:

Այնուամենայնիվ, Սեփականատերն իրավունք ունի հեռացնել, ջնջել, արգելափակել կամ ուղղել այդպիսի բովանդակությունը իր հայեցողությամբ և առանց նախնական ծանուցման մերժել վերբեռնող Օգտատիրոջ մուտքը UCRAFT Next`

 • եթե նման բովանդակության վրա հիմնված որևէ ողջամիտ բողոք է ստացվել,
 • եթե ստացվել է մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման հիմնավոր ծանուցում,
 • համապատասխան պետական մարմնի հանձնարարությամբ, կամ
 • երբ Սեփականատերը տեղեկացված է, որ բովանդակությունը, չնայած UCRAFT Next-ի միջոցով հասանելի լինելուն, կարող է այլ Օգտատերերի, երրորդ կողմերի և/կամ Ծառայության հասանելիության քաղաքականության խախտման վտանգ ներկայացնել:

Բովանդակության հեռացումը, ջնջումը, արգելափակումը կամ ուղղումը Օգտատերերին, որոնք տրամադրել են այդպիսի բովանդակություն կամ պատասխանատվություն են կրում դրա համար, փոխհատուցման, վնասի կամ փոխհատուցման պահանջի իրավունք չի տալիս:

Օգտատերերը համաձայնում են այնպես անել, որ Սեփականատերը չտուժի որևէ պահանջներից և/կամ hնարավոր վնասից՝ կապված բովանդակության հետ, որն իրենք տրամադրել են UCRAFT Next-ի միջոցով:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

UCRAFT Next-ի միջոցով Օգտատերերը կարող են մուտք ունենալ երրորդ կողմերի տրամադրած արտաքին ռեսուրսներին: Օգտատերերը հավաստում և ընդունում են, որ Սեփականատերը չի վերահսկում նման ռեսուրսները և, հետևաբար, պատասխանատվություն չի կրում դրանց բովանդակության և մատչելիության համար:

Երրորդ կողմերի տրամադրած ցանկացած ռեսուրսների նկատմամբ կիրառելի պայմանները, ներառյալ բովանդակության նկատմամբ իրավունքների ցանկացած հնարավոր շնորհման համար կիրառելի պայմանները, բխում են յուրաքանչյուր երրորդ կողմի պայմաններից և ընդհանուր դրույթներից, կամ դրանց բացակայության դեպքում, կիրառելի օրենսդրական նորմերից:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ (ԿՈՉՎՈՒՄ Է «DMCA ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ»)

Եթե հեղինակային իրավունքի սեփականատերերը կամ նրանց գործակալները կարծում են, որ UCRAFT Next-ի որևէ բովանդակություն խախտում է իրենց հեղինակային իրավունքները, նրանք կարող են ծանուցում ներկայացնել Digital Millennium Copyright Act-ի («DMCA») համաձայն՝ Սեփականատիրոջ հեղինակային իրավունքի գործակալին գրավոր տրամադրելով հետևյալ տեղեկությունները (տե՛ս 17 U.S.C 512(c)(3) լրացուցիչ մանրամասների համար`

 • Անձի ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը, որը լիազորված է հանդես գալ բացառիկ իրավատիրոջ անունից, որը ենթադրաբար խախտված է,
 • Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության նույնականացում, որի մասին պնդում են, որ խախտվել է, կամ, եթե մեկ առցանց կայքում տեղադրված հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործությունների վրա գործում է մեկ ծանուցում, այդ կայքում նման աշխատանքների ներկայացուցչական ցուցակը,
 • Նյութի նույնականացում, որը, ենթադրվում է, որ խախտում է կամ խախտող գործողությունների առարկա է, և որը պետք է հեռացվի կամ որին հասանելիությունը պետք է փակվի, և ողջամտորեն բավարար տեղեկատվություն, որը թույլ կտա Սեփականատիրոջը գտնել նյութը,
 • Ողջամտորեն բավարար տեղեկատվություն, որը թույլ կտա Սեփականատիրոջը կապվել ծանուցող կողմի հետ, ինչպիսիք են հասցեն, հեռախոսահամարը և, առկայության դեպքում, էլեկտրոնային փոստը,
 • Հայտարարություն այն մասին, որ ծանուցող կողմը բարեխղճորեն հավատում է, որ նյութի օգտագործումը բողոքարկվող ձևով թույլատրված չէ հեղինակի, նրա գործակալի կողմից կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում; և,
 • Հայտարարություն այն մասին, որ ծանուցման մեջ առկա տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և սուտ վկայության համար պատժի ենթակա, որ ծանուցող կողմն իրավասու է գործել հեղինակի անունից, ում իրավունքները ենթադրաբար խախտվել են:

Վերը նշված բոլոր պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել DMCA ծանուցման անվավերությանը:

Հեղինակային իրավունքի խախտման մասին ծանուցումները կարող են հասցեագրվել Սեփականատիրոջ հեղինակային իրավունքի գործակալին՝ սույն Պայմաններումնշված կոնտակտային տվյալներով։

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

UCRAFT Next-ը և Ծառայությունը կարող են օգտագործվել միայն սույն Պայմանների և կիրառելի օրենսդրության համաձայն, ինչի համար նախատեսված են:

Օգտատերերը բացառապես պատասխանատվություն են կրում համոզվելու համար, որ UCRAFT Next-ի և/կամ Ծառայության իրենց օգտագործումը չի խախտում որևէ գործող օրենսդրություն կամ երրորդ կողմի իրավունքները:

Հետևաբար, Սեփականատերն իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել ցանկացած համապատասխան միջոց՝ պաշտպանելու իր օրինական շահերը, ներառյալ Օգտատերերի մուտքի արգելքը UCRAFT Next կամ Ծառայություն, պայմանագրերի դադարեցում, UCRAFT Next-ի կամ Ծառայության միջոցով կատարված ցանկացած սխալ վարքագծի մասին իրավասու մարմիններին զեկուցում, օրինակ՝ դատական կամ վարչական մարմիններին, երբ կասկած կա, որ Օգտատերերը խախտում են որևէ օրենք, կանոնակարգ, երրորդ կողմի իրավունք և/կամ սույն Պայմանները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալ գործողություններից որևէ մեկում ներգրավմամբ`

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

 • Ձևացնելը, որ կատարում է ցանկացած հնարավոր պայման կամ պահանջ UCRAFT Next մուտք գործելու և/կամ Ծառայություններից օգտվելու համար, օրինակ՝ չափահաս լինելը օրենքի համաձայն կամ որպես Օգտատեր որակված լինելը,
 • Իր ինքնությունը թաքցնելը կամ ուրիշի ինքնությունը գողանալը կամ ձևացնելը, որ երրորդ կողմ են կամ ներկայացնում են երրորդ կողմի, եթե նման երրորդ կողմը թույլ չի տալիս դա անել,
 • Նույնացուցիչների շահարկումը՝ իր հաղորդագրությունների կամ հրապարակված բովանդակության ծագումը քողարկելու կամ այլ կերպ թաքցնելու նպատակով,
 • Զրպարտումը, չարաշահումը, հետապնդումը, սպառնալից գործելաոճի կիրառումը, այլ կերպ սպառնալը կամ այլոց օրինական իրավունքների ոտնահարումը,
 • Գործունեության խթանում, որը կարող է վտանգել Օգտատիրոջ կյանքը կամ որևէ այլ Օգտատիրոջ կյանքը կամ հանգեցնել ֆիզիկական վնասի: Սա ներառում է, բայց չի սահմանափակվում ինքնասպանության սպառնալիքներով կամ դրդումներով, դիտավորյալ ֆիզիկական վնասվածքով, ապօրինի թմրամիջոցների օգտագործմամբ կամ չափից շատ ալկոհոլի օգտագործմամբ: Ոչ մի դեպքում ոչ մի Օգտատեր իրավունք չունի UCRAFT Next-ում հրապարակել որևէ բովանդակություն, որը խթանում և/կամ խրախուսում և/կամ ցուցադրում է ինքնաոչնչացնող կամ բռնի վարքագիծ,
 • UCRAFT Next-ի խոցելիության ստուգում, սկանավորում կամ փորձարկում, ներառյալ ծառայությունները կամ կայքին միացված որևէ ցանց, ինչպես նաև UCRAFT Next-ի անվտանգության կամ վավերացման միջոցառումների խախտում, ներառյալ ծառայությունները կամ UCRAFT Next-ին միացված որևէ ցանց,
 • UCRAFT Next-ում կամ դրա միջոցով որևէ չարամիտ ծրագրի տեղադրում, ներկառուցում, վերբեռնում կամ այլ կերպ ներառում,
 • UCRAFT Next-ի կամ տեխնիկական ենթակառուցվածքի օգտագործումը չարաշահող, չափից դուրս կամ այլ կերպ անպատշաճ ձևով (օրինակ՝ սպամի նպատակներով),
 • Տեխնիկական ենթակառուցվածքը խաթարելու կամ խափանելու փորձեր, որոնք վնասում են կամ ավելորդ բեռ են դնում UCRAFT Next-ի կամ ծառայության վրա։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 • UCRAFT Next-ի ռեսուրսը չափից շատ օգտագործելով UCRAFT Next-ի այլ Օգտատերերի հետ կապված. նման դեպքերում Սեփականատերը, իր հայեցողությամբ, լրացուցիչ իրավունք է վերապահում կասեցնել Օգտատիրոջ հաշիվը կամ սահմանափակել հարակից գործունեությունը, մինչև Օգտագործողը նվազեցնի չափից ավելի սպառումը:

ՍՔՐԵՅՓԻՆԳ

 • Ցանկացած ավտոմատացված գործընթացի կիրառում՝ UCRAFT Next-ից տեղեկատվություն, տվյալներ և/կամ բովանդակություն և դրան առնչվող բոլոր թվային հատկությունները հանելու, հավաքելու կամ ստանալու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Սեփականատիրոջ կողմից բացահայտորեն թույլատրվում է դա անել:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

 • Ապօրինի, անպարկեշտ, անօրինական, զրպարտչական կամ անպատշաճ բովանդակություն տարածելը կամ հրապարակելը,
 • հրապարակել ցանկացած բովանդակություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խթանում է ատելությունը, ռասիզմը, խտրականությունը, պոռնոգրաֆիան, բռնությունը,
 • տարածելը կամ հրապարակելը որևէ բովանդակություն, որը կեղծ է կամ կարող է չհիմնավորված ահազանգ ստեղծել,
 • օգտագործել UCRAFT Next-ը՝ հրապարակելու, տարածելու կամ այլ կերպ տրամադրելու բովանդակություն, որը պաշտպանված է մտավոր սեփականության օրենքներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով արտոնագրային, ապրանքային նշանի կամ հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով, ապօրինի կերպով կամ առանց իրավունքի օրինական սեփականատիրոջ համաձայնության,
 • օգտագործել UCRAFT Next-ը՝ հրապարակելու, տարածելու կամ այլ կերպ հասանելի դարձնելու ցանկացած այլ բովանդակություն, որը խախտում է երրորդ կողմի ցանկացած իրավունք, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով պետական, ռազմական, առևտրային կամ մասնագիտական գաղտնիքներով և անձնական տվյալներով,
 • որևէ բովանդակություն հրապարակելը կամ որևէ գործողություն իրականացնելը, որը խաթարում է, ընդհատում, վնասում կամ այլ կերպ խախտում է UCRAFT Next-ի կամ մեկ այլ Օգտատիրոջ փորձառության կամ սարքերի ամբողջականությունը: Նման գործողությունները ներառում են. սպամ, չթույլատրված գովազդի տարածում, ֆիշինգ, այլոց խաբեություն, չարամիտ ծրագրերի կամ վիրուսների տարածում և այլն:

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Մտավոր սեփականության ցանկացած իրավունք և ցանկացած այլ բացառիկ իրավունք UCRAFT Next-ում ներկառուցված կամ առնչվող ծրագրային ապահովման կամ տեխնիկական հավելվածների նկատմամբ պատկանում են Սեփականատիրոջը և/կամ նրա լիցենզատուներին:

Օգտատերերի՝ սույն պայմաններին հետևելու դեպքում, չնայած սույն պայմաններում տարաձայն դրույթների առկայությանը, Սեփականատերը պարզապես Oգտատերերին տրամադրում է, հասարակ, ոչ բացառիկ, չենթալիցենզավորվող լիցենզիա և ՝ Ծառայության մեջ ներկառուցված ծրագրաշարը և/կամ որևէ այլ տեխնիկական միջոց, որը կարելի է օգտագործել UCRAFT Next-ի և առաջարկվող ծառայության շրջանակներում և նպատակների համար:

Այս լիցենզիան Օգտատերերին չի տրամադրում բնօրինակ կոդի հասանելիության, օգտագործման կամ բացահայտման իրավունք: Ծրագրաշարում պարունակվող բոլոր տեխնիկաները, ալգորիթմները և ընթացակարգերը և դրանց հետ կապված ցանկացած փաստաթուղթ հանդիսանում է Սեփականատիրոջ կամ նրա լիզենզատուների միակ սեփականությունը:

Օգտատերերին տրվող բոլոր իրավունքները և լիցենզիաների տրամադրումը պետք է անհապաղ դադարեցվեն Պայմանագրի դադարեցման կամ ժամկետի ավարտից հետո:

API-Ի (ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Օգտատերերը կարող են հասանելիություն ունենալ UCRAFT Next-ի հետ կապված իրենց տվյալներին Հավելվածի ծրագրային ինտերֆեյսի (API) միջոցով: API-ի ցանկացած օգտագործում, ներառյալ API-ի օգտագործումը երրորդ կողմի արտադրանքի/ծառայության միջոցով, որը մուտք է գործում UCRAFT Next, կապված է սույն Պայմաններին և, ի լրումն, հետևյալ հատուկ պայմաններին`

 • Օգտատերը հստակ հասկանում և համաձայնում է, որ Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից API-ի օգտագործման կամ որևէ երրորդ կողմի այնպիսի արտադրանքի/ծառայությունների օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասների կամ կորուստների համար, որոնք հասանելիություն են ձեռք բերում դեպի տվյալներ API-ի միջոցով։

Վաճառքի պայմաններ և ընդհանուր դրույթներ

ՎՃԱՐՈՎԻ ՊՐՈԴՈՒԿՏՆԵՐ

UCRAFT Next-ում տրամադրվող որոշ պրոդուկտներ, որպես Ծառայության մաս, տրամադրվում են վճարովի:

Նման պրոդուկտների գնման համար կիրառելի վճարները, տևողությունը և պայմանները նկարագրված են սույն Պայմանում և UCRAFT Next-ի հատուկ բաժիններում:

Պրոդուկտներ ձեռք բերելու համար Օգտատերը պետք է գրանցվի կամ մուտք գործի UCRAFT Next:

ՊՐՈԴՈՒԿՏՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Պրոդուկտների գները, նկարագրությունները կամ հասանելիությունը նշված են UCRAFT Next-ի համապատասխան բաժիններում և ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման:

Թեև UCRAFT Next-ի պրոդուկտները ներկայացված են տեխնիկապես հնարավոր առավելագույն ճշգրտությամբ, UCRAFT Next-ում ներկայացվածությունը ցանկացած եղանակով (ներառյալ, ըստ դեպքի, գրաֆիկական նյութերը, պատկերները, գույները, ձայները) միայն հղման համար է և չի ենթադրում որևէ երաշխիք գնված ապրանքի բնութագրերի մասով։

Ընտրված պրոդուկտի՝ բնութագրերը կնշվեն գնման գործընթացում:

ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Պրոդուկտի ընտրությունից մինչև պատվերի գրանցումը ձեռնարկված ցանկացած քայլ գնումների գործընթացի մաս է կազմում:

Գնման գործընթացը ներառում է հետևյալ քայլերը՝

 • Օգտատերերը պետք է ընտրեն նախընտրած պրոդուկտը և ստուգեն իրենց գնումների ընտրությունը:
 • Գնման ընտրության մեջ ցուցադրված տեղեկատվությունը վերանայելուց հետո Օգտատերերը կարող են պատվեր կատարել՝ գրանցելով այն:

ՊԱՏՎԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Երբ Օգտատերը պատվեր է գրանցում, կիրառվում են հետևյալ կետերը՝

 • Պատվերի գրանցումը որոշում է պայմանագրի կնքումը և, հետևաբար, Օգտատիրոջ համար ստեղծում է գինը, հարկերը և հնարավոր հետագա վճարներն ու ծախսերը վճարելու պարտավորություն, ինչպես նշված է պատվերի էջում,
 • Այն դեպքում, երբ գնված պրոդուկտը Օգտատիրոջից պահանջում է ակտիվ մուտքագրում, ինչպիսիք են անձնական տեղեկատվության կամ տվյալների տրամադրումը, հատուկ նշումները կամ հատուկ ցանկությունները, պատվերի գրանցումն Օգտատիրոջ համար համապատասխան համագործակցության պարտավորություն է ստեղծում,
 • Պատվերը գրանցելուց հետո Օգտատերերը կստանան անդորրագիր, որը հաստատում է, որ պատվերը ստացվել է:

Նկարագրված գնման գործընթացի հետ կապված բոլոր ծանուցումները պետք է ուղարկվեն Օգտատիրոջ կողմից նման նպատակների համար տրամադրված էլ.փոստի հասցեին:

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ԶԵՂՉԵՐ

Սեփականատերը կարող է առաջարկել զեղչեր կամ տրամադրել հատուկ առաջարկներ Պրոդուկտներ գնելու համար: Ցանկացած նման առաջարկ կամ զեղչ միշտ պետք է ենթարկվի իրավասության չափանիշներին և UCRAFT Next-ի համապատասխան բաժնում սահմանված պայմաններին:

Առաջարկները և զեղչերը միշտ տրվում են Սեփականատիրոջ հայեցողությամբ:

Կրկնվող կամ շարունակական առաջարկները կամ զեղչերը չեն ստեղծում որևէ պահանջ կամ իրավունք, որը Օգտատերերը կարող են կիրառել ապագայում:

Կախված դեպքից, զեղչերը կամ առաջարկները կգործեն միայն սահմանափակ ժամանակով կամ մինչև բաժնետոմսերը սպառվեն: Եթե առաջարկը կամ զեղչը սահմանափակվում է ժամանակով, ժամանակային ցուցումները տրված են ըստ Սեփականատիրոջ ժամային գոտու, ինչպես նշված է սույն Պայմաններում՝ Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրի մանրամասներում, եթե այլ բան նախատեսված չէ:

ԿՈՒՊՈՆՆԵՐ

Առաջարկները կամ զեղչերը կարող են հիմնված լինել կուպոնների վրա:

Եթե տեղի է ունենում կուպոնների համար կիրառելի պայմանների խախտում, Սեփականատերը կարող է օրինական կերպով հրաժարվել իր պայմանագրային պարտավորությունների կատարումից և բացահայտորեն իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել համապատասխան իրավական գործողություններ՝ պաշտպանելու իր իրավունքները և շահերը:

Անկախ ստորև նշված դրույթներից, համապատասխան տեղեկատվական էջում կամ հենց կուպոնի վրա ցուցադրված կտրոնն օգտագործելու համար կիրառելի լրացուցիչ կամ տարբերվող կանոնները միշտ գերակայում են:

Եթե այլ բան նշված չէ, սույն կանոնները կիրառվում են կուպոնների օգտագործման նկատմամբ՝

 • Յուրաքանչյուր կուպոն վավեր է միայն այն դեպքում, երբ օգտագործվում է կայքում և/կամ կուպոնում նշված եղանակով և ժամկետում,
 • Կուպոնը կարող է կիրառվել միայն գնման պահին ամբողջությամբ. մասնակի օգտագործումը չի թույլատրվում,
 • Եթե այլ բան նշված չէ, մեկանգամյա օգտագործման կուպոնները կարող են օգտագործվել միայն մեկ անգամ մեկ գնման համար և, հետևաբար, կարող են կիրառվել միայն մեկ անգամ նույնիսկ ապառիկ գնումների դեպքում,
 • Կուպոնը չի կարող կիրառվել կուտակային կերպով,
 • Կուպոնը պետք է մարվի բացառապես առաջարկում նշված ժամկետում: Նշված ժամկետից հետո Կուպոնի ժամկետն ավտոմատ կերպով կսպառվի՝ բացառելով Օգտատիրոջ՝ համապատասխան իրավունքները պահանջելու ցանկացած հնարավորություն, ներառյալ կանխիկացումը,
 • Օգտատերը որևէ կրեդիտի/վերադարձի/փոխհատուցման իրավունք չունի, եթե տարբերություն կա կուպոնի արժեքի և մարված արժեքի միջև,
 • Կուպոնը նախատեսված է բացառապես ոչ առևտրային օգտագործման համար: Կուպոնի ցանկացած վերարտադրում, կեղծում և կոմերցիոն առևտուր, ինչպես նաև ցանկացած անօրինական գործողություն՝ կապված կուպոնի գնման և/կամ օգտագործման հետ խստիվ արգելվում է:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Ընդունված վճարման եղանակների հետ կապված տեղեկատվությունը հասանելի է դառնում գնման գործընթացում:

Վճարման որոշ եղանակներ կարող են հասանելի լինել միայն լրացուցիչ պայմանների կամ վճարների դեպքում: Նման դեպքերում համապատասխան տեղեկատվությունը կարելի է գտնել UCRAFT Next-ի հատուկ բաժնում:

Բոլոր վճարումները անկախ կերպով մշակվում են երրորդ կողմի ծառայությունների միջոցով: Հետևաբար, UCRAFT Next-ը չի հավաքում վճարման որևէ տեղեկություն, օրինակ՝ կրեդիտ քարտի մանրամասները, այլ միայն ծանուցում է ստանում վճարումը հաջողությամբ ավարտվելուց հետո:

Եթե հասանելի եղանակներով կատարվող վճարումը ձախողվում է կամ մերժվում է վճարային ծառայությունների մատակարարի կողմից, Սեփականատերը պարտավոր չէ կատարել գնման պատվերը: Չհաջողված կամ մերժված վճարումից առաջացած ցանկացած հնարավոր ծախս կամ վճար կրում է Օգտագործողը:

UCRAFT NEXT-ՈՒՄ ԲԱՑԱՌԻԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՐԺՈՒՅԹ

UCRAFT Next-ում որոշ վճարումներ կարող են կատարվել վիրտուալ արժույթի միջոցով: Եթե այլ բան նշված չէ, նման վիրտուալ արժույթը չի կարող վաճառվել, փոխարկվել կամ մարվել որևէ ավանդական արժույթի, որևէ այլ բաց թվային արժույթի, ապրանքի կամ որևէ այլ արժեքի հետ:

Վիրտուալ արժույթ գնելով՝ Օգտատերերը ընդունում և հասկանում են, որ այն կարող է օգտագործվել միայն UCRAFT Next-ում՝ Սեփականատիրոջ կողմից բացահայտորեն լիազորված նպատակների համար՝ իր Ծառայությունների շրջանակներում: Օգտատերերը նաև ընդունում և համաձայնում են, որ չեն կարող փոխանցել, գնել, վաճառել կամ փոխարկել նման Վիրտուալ արժույթը Ծառայությունից դուրս:

Համապատասխանաբար, Օգտատերերը չեն կարող ենթալիցենզավորել, առևտուր անել, վաճառել կամ փորձել վաճառել Վիրտուալ արժույթը փողի դիմաց, կամ փոխանակել Վիրտուալ արժույթը ցանկացած տեսակի արժեքով՝ Սեփականատիրոջ կողմից UCRAFT Next-ի միջոցով տրամադրված հատուկ առաջարկից դուրս: Ցանկացած նման արգելված օգտագործում կամ գործարք համարվում է անվավեր և կարող է հանգեցնել Օգտատիրոջ դեմ իրավական գործողությունների: Օգտատիրոջը վերագրվող որևէ պատճառով պայմանագրի կամ հաշվի դադարեցման դեպքում, ցանկացած և բոլոր չօգտագործված վիրտուալ արժույթները կհեռացվեն, և գումարը չի վերադարձվի:

PAYPAL-Ի ԱՊԱԳԱ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե Օգտատերերի համար թույլատրված է PayPal գործառույթը, որի միջոցով կարելի է հետագա գնումներ կատարել, UCRAFT Next-ը կպահի նույնականացման կոդը՝ կցված Օգտատերերի PayPal հաշվին: Սա թույլ կտա UCRAFT Next-ին ավտոմատ կերպով իրականացնել ապագա գնումների կամ նախորդ գնումների կրկնվող վճարումները: Այս թույլտվությունը կարող է չեղարկվել ցանկացած պահի՝ դիմելով Սեփականատիրոջը կամ փոփոխելով PayPal-ի կողմից առաջարկվող օգտատիրոջ կարգավորումները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Օգտատերերը ձեռք չեն բերում գնված Պրոդուկտն օգտագործելու իրավունք, քանի դեռ Սեփականատերը չի ստացել գնամ ողջ գինը։

ԱՌԱՔՈՒՄ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

Գնված ծառայությունը պետք է իրականացվի կամ հասանելի լինի UCRAFT Next-ում նշված ժամկետում կամ ինչպես հաղորդվել է մինչև պատվերի գրանցումը:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Օգտատերերը հնարավորություն ունեն փորձարկել UCRAFT Next-ը կամ ընտրված պրոդուկտները սահմանափակ և չվերականգնվող փորձաշրջանի ընթացքում՝ անվճար: UCRAFT Next-ի որոշ գործառույթներ կամ առանձնահատկություններ կարող են հասանելի չլինել Օգտատերերին փորձնական շրջանի ընթացքում: Փորձնական շրջանի համար կիրառելի հետագա պայմանները, ներառյալ դրա տևողությունը, կնշվեն UCRAFT Next-ում:

Փորձնական շրջանն ավտոմատ կերպով կվերածվի համարժեք վճարովի Պրոդուկտի, եթե Օգտատերը չեղարկի գնումը մինչև փորձնական շրջանի ավարտը:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բաժանորդագրությունները թույլ են տալիս Օգտատերերին ժամանակի ընթացքում անընդհատ կամ կանոնավոր կերպով ստանալ Պրոդուկտը: Բաժանորդագրման տեսակի և դադարեցման վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ստորև:

ՖԻՔՍՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վճարովի ֆիքսված ժամկետով բաժանորդագրությունները սկսվում են Սեփականատիրոջ կողմից վճարումը ստանալու օրվանից և ակտիվ են Օգտատիրոջ կողմից ընտրված կամ գնման գործընթացում այլ կերպ նշված բաժանորդագրության ժամանակահատվածի համար:

Բաժանորդագրության ժամկետը լրանալուց հետո Պրոդուկտն այլևս հասանելի չի լինի:

ՖԻՔՍՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ

Բաժանորդագրությունները ավտոմատ կերպով թարմացվում են վճարման եղանակի միջոցով, որն Օգտատերն ընտրել է գնման ժամանակ:

Թարմացված բաժանորդագրությունը կտևի սկզբնական ժամկետին համարժեք ժամանակահատված:

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Բաժանորդագրությունները կարող են դադարեցվել՝ Սեփականատիրոջը դադարեցման հստակ և միանշանակ ծանուցում ուղարկելով՝ օգտագործելով սույն Պայմաններումնշված կոնտակտային տվյալները, կամ, եթե կիրառելի է,՝ օգտագործելով UCRAFT Next-ի համապատասխան կարգավորումները:

Եթե դադարեցման մասին ծանուցումը Սեփականատիրոջ կողմից ստացվել է մինչև բաժանորդագրության վերականգնումը, ապա դադարեցումն ուժի մեջ է մտնում ընթացիկ ժամանակաշրջանն ավարտվելուն պես:

ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Եթե բացառություններ չկան, Օգտատերը կարող է իրավասու լինել հրաժարվել պայմանագրից ստորև նշված ժամկետում (ընդհանուր առմամբ 14 օր), ցանկացած պատճառով և առանց հիմնավորման: Օգտատերերը կարող են հրաժարվելու պայմանների մասին ավելին իմանալ այս բաժնում:

ՈՒՄ Է ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Եթե ստորև չկա որևէ բացառություն, այն օգտատերերին, որոնք հանդիսանում են եվրոպացի սպառողներ, տրվում է չեղարկման իրավունք՝ համաձայն ԵՄ կանոնների, հրաժարվելու առցանց կնքված պայմանագրերից (հեռավոր պայմանագրեր) իրենց դեպքի համար կիրառելի նշված ժամկետում, ցանկացած պատճառով և առանց հիմնավորման:

Օգտատերերը, որոնք չեն համապատասխանում այս պահանջին, չեն կարող օգտվել այս բաժնում նկարագրված իրավունքներից:

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄ

Իրենց հրաժարվելու իրավունքից օգտվելու համար Օգտատերերը պետք է Սեփականատիրոջը ուղարկեն պայմանագրից հրաժարվելու իրենց մտադրության միանշանակ հայտարարություն:

Այդ նպատակով Օգտատերերը կարող են օգտագործել սույն Պայմանների «սահմանումներ» բաժնից հասանելի հրաժարվելու ձևի նմուշը: Օգտատերերը, այնուամենայնիվ, կարող են ազատորեն արտահայտել պայմանագրից դուրս գալու իրենց մտադրությունը՝ միանշանակ հայտարարություն անելով ցանկացած այլ հարմար ձևով: Որպեսզի բավարարեն այն վերջնաժամկետը, որի ընթացքում նրանք կարող են օգտվել այդ իրավունքից, Օգտատերերը պետք է ուղարկեն հրաժարվելու մասին ծանուցումը մինչև հրաժարվելու ժամկետի ավարտը:

Ե՞րբ է լրանում հրաժարվելու ժամկետը։

 • Ծառայության գնման դեպքում հրաժարվելու ժամկետը լրանում է պայմանագրի կնքման օրվանից 14 օր հետո, բացառությամբ այն դեպքի, երբ Օգտատերը չի ցանկանում օգտվել հրաժարվելու իր իրավունքից։

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐ

Պայմանագրից ճիշտ կերպով հրաժարված Օգտատերերը Սեփականատիրոջ կողմից կփոխհատուցվեն Սեփականատիրոջը կատարված բոլոր վճարումների համար, ներառյալ, եթե այդպիսիք կան, այն վճարումների, որոնք ներառում են առաքման ծախսերը:

Այնուամենայնիվ, ցանկացած լրացուցիչ ծախս, որը բխում է առաքման որոշակի եղանակի ընտրությունից, բացի Սեփականատիրոջ կողմից առաջարկվող առաքման ստանդարտ ամենամատչելի տեսակից, չի փոխհատուցվի: Նման փոխհատուցումը պետք է կատարվի առանց անհիմն ուշացման և, ամեն դեպքում, ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ Սեփականատիրոջը տեղեկացվել է Օգտատիրոջ՝ պայմանագրից հրաժարվելու որոշման մասին: Եթե այլ բան համաձայնեցված չէ Օգտատիրոջ հետ, փոխհատուցումները կկատարվեն վճարման նույն միջոցներով, որոնք օգտագործվել են սկզբնական գործարքի մշակման համար: Ամեն դեպքում, Օգտատերը չի կրի որևէ ծախս կամ վճար՝ նման փոխհատուցման արդյունքում:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Այն դեպքում, երբ Օգտատերն օգտվում է հրաժարվելու իրավունքից այն բանից հետո, երբ հայցել է, որ ծառայությունը կատարվի մինչև հրաժարվելու ժամկետի ավարտը, Օգտատերը Սեփականատիրոջը պետք է վճարի այնքան գումար, որը համապատասխան կլինի մատուցված ծառայության համար:

Նման վճարումը պետք է հաշվարկվի պայմանագրով համաձայնեցված վճարի հիման վրա և համապատասխանի մատուցված ծառայությանը մինչև Օգտատիրոջ՝ պայմանագրի դադարեցման պահը՝ համեմատած պայմանագրի ամբողջական ծածկույթի հետ։

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հրաժարվելու իրավունքը չի տարածվում հետևյալ պայմանագրերի վրա՝

 • ծառայությունների մատուցման դեպքում, ծառայության ամբողջական մատուցումից հետո, եթե ծառայության մատուցումը սկսվել է սպառողի նախնական հստակ համաձայնությամբ և հավաստմամբ, որ պայմանագրի ամբողջական կատարումից հետո Օգտատերը կորցնում է հրաժարվելու իր իրավունքը։

Օգտագործման լրացուցիչ պայմաններ. Ucraft Next AI լոգո գեներատոր

Որպես Ucraft Next ծառայությունների մաս, Ucraft Next AI լոգո գեներատորը (այսուհետ՝ «Ucraft Next AI լոգո գեներատոր» / «Մենք» / «Մեզ»/ «Մեր»/ «Կայք») հնարավորություն է տալիս օգտատիրոջը (այսուհետ՝ «Դուք»/ «Ձեր»/ «Օգտատեր(ներ)»)՝ զարգացնել բրենդը՝ ստեղծելով սեփական բիզնես լոգոն՝ օգտագործելով Ucraft Next AI լոգո գեներատորը (այսուհետ՝ «Ծառայություն»): Ucraft Next-ի օգտագործման Դրույթներն ու պայմանները (https://next.ucraft.am/terms-and-conditions) և Գաղտնիության քաղաքականությունը (https://next.ucraft.am/privacy-policy) կիրառելի են օգտագործման լրացուցիչ պայմանների նկատմամբ և կարգավորում են դրանք։ Օգտագործման լրացուցիչ պայմանները կիրառվում են ի լրումն Ucraft Next-ի օգտագործման պայմանների ու դրույթների, բայց չեն փոխարինում դրանց, եթե այլ բան ուղղակիորեն նշված չէ:


Պայմանների փոփոխություններ

Օգտագործման պայմանների ամենավերջին տարբերակը հասանելի է այս էջում: Մենք մեզ վերապահում ենք դրանք  թարմացնելու և փոփոխելու իրավունք։ Եթե պայմանների թարմացման կամ փոփոխության մասին ծանուցվելուց հետո օգտվում եք կայքից, ապա ինքնաբերաբար համաձայնում եք դրանց:

Ծառայության և գների փոփոխություններ

Ծառայության գները ենթակա են փոփոխման՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման: Մենք կարող ենք փոփոխել կամ դադարեցնել Ծառայությունը՝ առանց դրա համար պատասխանատվություն կրելու: Օգտատերերը պարտավորվում են հետևել Ծառայության թարմացումների կամ գնային փոփոխությունների մասին տեղեկություններին:


Հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականություն

ա. Ընդհանուր

 • Ստեղծված բոլոր լոգոները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով: Օգտագործման համար պահանջվում է գնումից հետո ձեռք բերված լիցենզիա։
 • Մենք պահպանում ենք հեղինակային և հարակից իրավունքները բնօրինակ դիզայնի նկատմամբ:
 • Օգտատերերն ունեն սեփականության իրավունք գնված դիզայնի նկատմամբ, սակայն չեն կարող վաճառել, տրամադրել կամ փոխանցել բնօրինակ դիզայնի իրավունքները։

բ. Երրորդ կողմի տրամադրած դիզայնի ռեսուրսներ

 • Օգտատերերը պարտավորվում պատշաճ կերպով ուսումնասիրել երրորդ կողմի դիզայնի ռեսուրսները՝ հնարավոր վիճահարույց իրավիճակներից խուսափելու համար:
 • Մենք պատասխանատվություն չենք կրում բովանդակության կողմնակի մատակարարների տրամադրած սիմվոլների համար:

գ. Հոսթինգ

 • Օգտատերերը տրամադրում են լիցենզիա՝ վերջնական արտադրանքը մարքեթինգի նպատակով օգտագործելու համար:


Գումարի վերադարձ

Լոգոն գնելուց և ֆայլերին հասանելիություն ստանալուց հետո գումարի վերադարձ հնարավոր չէ:


Երրորդ կողմի տրամադրած ծառայություններ

Նախքան վերջնական արդյունքը գնելը և օգտագործելը, Ucraft Next AI լոգո գեներատորը խորհուրդ է տալիս կատարել պատշաճ ստուգում՝ համոզվելու համար, որ դիզայնի ռեսուրսների (օրինակ՝ սիմվոլների, գույների և տառատեսակների) կիրառման հետ կապված լրացուցիչ պահանջներ չկան, և որևէ երրորդ կողմ իրավունքներ չունի դրանց նկատմամբ։  Ucraft Next AI լոգո գեներատորն օգտագործում է բովանդակության կողմնակի մատակարարների (օրինակ՝ Noun Project, Google Fonts և OpenAI) տրամադրած սիմվոլները: Բոլոր  սիմվոլների և տառատեսակների օգտագործման հետ կապված ռիսկերը կրում է Օգտատերը։  Դուք պետք է հետևեք հեղինակային իրավունքի մասին բոլոր ծանուցումներին, ապրանքային նշանների կանոններին և չպետք է օգտագործեք, պատճենեք, վերարտադրեք, փոփոխեք, թարգմանեք, հրապարակեք, փոխանցեք, տարածեք, վերբեռնեք, ցուցադրեք, լիցենզիա կամ ենթալիցենզիա տրամադրեք, տրամադրեք, հանձնարարեք, նվիրեք, վաճառեք կամ այլ կերպ փոխանցեք ու տարածեք դիզայնի ռեսուրսների ցանկացած մասը՝ ցանկացած նպատակով, որը չի պատկանում Ձեզ՝ առանց համապատասխան սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության, կամ որևէ այլ կերպ, որը խախտում է երրորդ կողմի իրավունքը: Դուք ընդունում եք, որ դիզայնի ընթացքում օգտագործված որոշ տառատեսակներ և սիմվոլներ կարող են արտոնագրված լինել կողմնակի մատակարարի կողմից: Ucraft Next AI լոգո գեներատորը պատասխանատվություն չի կրում դիզայնի որևէ ռեսուրսի համար, այդ թվում՝ ցանկացած տեսակի կորստի կամ վնասի, որն առաջացել է որևէ նյութի կամ դրա որևէ մասի օգտագործման հետևանքով: Դուք համաձայնում եք, որ պետք է գնահատեք և կրեք բոլոր ռիսկերը, որոնք կապված են դիզայնի ցանկացած ռեսուրսի օգտագործման հետ, այդ թվում՝ այդ ռեսուրսներում՝ երրորդ կողմի իրավունքի առկայության:


Ածանցյալ տարբերակներ

Օգտատերերը չեն կարող ստեղծել ածանցյալ տարբերակներ կամ փոփոխել գնված Ucraft Next AI լոգո գեներատորը:


Խախտում

Ստեղծված լոգոների օգտագործումն արգելվում է նախքան վճարում կատարելը: Չթույլատրված և անօրինական օգտագործումը խստիվ արգելվում է:


Գաղտնիություն

Գաղտնիության հետ կապված հարցերի դեպքում ծանոթացեք Ucraft Next-ի Գաղտնիության քաղաքականութան և Ucraft Next AI լոգոների գեներատորի՝ Օգտագործման լրացուցիչ պայմաններին:
Օգտատերը կարող է մուտք գործել Ծառայություն և օգտագործել այն միայն այն դեպքում, եթե ընդունում է սույն լրացուցիչ պայմաններն ու հետևում է դրանց։  Գաղտնիության քաղաքականությունը նկարագրում է մեր քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը՝ կապված  անձնական տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և բացահայտման հետ՝ Հավելվածի կամ Կայքի օգտագործման ժամանակ, ինչպես նաև տեղեկացնում է Ձեր իրավունքների մասին և թե ինչպես է օրենքը պաշտպանում Ձեզ:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ Գաղտնիության քաղաքականությունը նախքան մեր Ծառայությունից օգտվելը:


Պատասխանատվության սահմանափակում

Մենք չենք երաշխավորում անխափան, անվտանգ կամ առանց սխալների սպասարկում: Ծառայությունը և ապրանքները տրամադրվում են «ինչպես կա», առանց երաշխիքների:


Վնասի հատուցում

Ucraft Next AI լոգո գեներատորը չի կրում որևէ պատասխանատվություն ծառայությունների օգտագործման, դրանց որակի, վերջնական արտադրանքի կամ կայքի օգտագործման  համար: Օգտատերերը համաձայնում են Ucraft Next AI լոգո գեներտորին ազատել ծառայությունների և/կամ ստեղծված վերջնական արտադրանքի օգտագործումից առաջացող պարտավորություններից, պահանջներից, ծախսերից և վնասներից:


Ծառայություններից օգտվելը

Ծառայություն մուտք գործելով կամ այն օգտագործելով՝ Օգտատերերը համաձայնում են Ucraft Next AI լոգո գեներատորի օգտագործման լրացուցիչ պայմաններին: Եթե համաձայն չեք այս պայմանների որևէ մասի հետ, ապա չեք կարող մուտք գործել Ծառայություն:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ԵՄ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐ

UCRAFT NEXT-ՈՒՄ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Օգտատերերը հավաստում և ընդունում են, որ Սեփականատերը նրանց պարզապես տրամադրում է UCRAFT Next-ում ներառված տեխնիկական ենթակառուցվածքը և հնարավորությունները:

Սեփականատերը չի միջնորդում, չի կարգավորում, չի խթանում կամ միջամտում Օգտատերերի միջև փոխազդեցություններին, համաձայնագրերին կամ գործարքներին և, հետևաբար, պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերերի միջև նման փոխհարաբերությունների համար, ներառյալ Օգտատերերի ցանկացած պարտավորությունների կատարման համար:

ԱՄՆ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐ

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

UCRAFT Next-ը տրամադրվում է խիստ «ինչպես կա» և «ըստ հասանելիության» հիմունքներով: Ծառայության օգտագործումը Օգտատերերի սեփական ռիսկի հետ է կապված։ Կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, Սեփականատերը բացահայտորեն հրաժարվում է բոլոր պայմաններից, ներկայացուցչություններից և երաշխիքներից՝ բացահայտ, ենթադրյալ, օրենսդրական կամ այլ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության կամ երրորդ կողմի իրավունքները չխախտելու ցանկացած ենթադրյալ երաշխիք։ Օգտատիրոջ կողմից սեփականատիրոջից կամ Ծառայության միջոցով ստացված ոչ մի խորհուրդ կամ տեղեկատվություն, լինի դա բանավոր, թե գրավոր, չի ստեղծում որևէ երաշխիք, որը հստակորեն նշված չէ այստեղ:

Առանց վերը նշվածը սահմանափակելու, Սեփականատերը, նրա դուստր ձեռնարկությունները, փոխկապակցված կազմակերպությունները, լիցենզատուները , , տնօրենները, գործակալները, համաբրենդավորողները, գործընկերները, մատակարարները և աշխատակիցները չեն երաշխավորում, որ բովանդակությունը ճշգրիտ է, վստահելի կամ ճիշտ, որ Ծառայությունը կհամապատասխանի Օգտատերերի պահանջներին, որ Ծառայությունը հասանելի կլինի ցանկացած կոնկրետ ժամանակ կամ վայրում՝ անխափան կամ ապահով կերպով, որ ցանկացած թերություն կամ սխալ կուղղվի, կամ որ Ծառայությունը զերծ է վիրուսներից կամ այլ վնասակար բաղադրիչներից: Ծառայության օգտագործման միջոցով ներբեռնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված ցանկացած բովանդակություն ներբեռնվում է օգտատերերի սեփական ռիսկի գործոնով, և օգտատիրոջ համակարգչային համակարգի կամ շարժական սարքի ցանկացած վնասի կամ տվյալների կորստի համար բացառապես օգտատերն է պատասխանատվություն կրում, որը բխում է նման ներբեռնումից կամ Օգտատերերի կողմից ծառայության օգտագործումից։

Սեփականատերը չի երաշխավորում, հաստատում, կամ պատասխանատվություն չի կրում որևէ ապրանքի կամ ծառայության համար, որը գովազդվում կամ առաջարկվում է երրորդ կողմի Ծառայության կամ հիպերհղմամբ կապված որևէ կայքի կամ ծառայության միջոցով, և Սեփականատերը չպետք է հանդիսանա որևէ կողմ կամ որևէ կերպ վերահսկի գործարքները Օգտատերերի և ապրանքների կամ ծառայությունների երրորդ կողմի մատակարարների միջև:

Ծառայությունը կարող է անհասանելի դառնալ կամ այն կարող է ճիշտ չգործել Օգտատերերի վեբ բրաուզերի, շարժական սարքի և/կամ օպերացիոն համակարգի վրա: Սեփականատերը չի կարող պատասխանատվություն կրել Ծառայության բովանդակությունից, գործարկումից կամ այս Ծառայության օգտագործումից բխող որևէ թվացյալ կամ իրական վնասի համար: Դաշնային օրենքը, որոշ երկրներ և այլ իրավասություններ թույլ չեն տալիս որոշակի ենթադրյալ երաշխիքների բացառումն ու սահմանափակումը: Վերոնշյալ բացառումները կարող են չկիրառվել Օգտատերերի վրա: Սույն Պայմանագիրը Օգտատերերին տալիս է հատուկ օրինական իրավունքներ, և Օգտատերերը կարող են նաև ունենալ այլ իրավունքներ, որոնք տարբեր են տարբեր երկրներում: Սույն պայմանագրով նախատեսված հրաժարումները և բացառումները չեն կիրառվում այն չափով, որն արգելված է կիրառելի օրենքով:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, ոչ մի դեպքում Սեփականատերը և նրա դուստր ձեռնարկությունները, փոխկապակցված ձեռնարկությունները, , տնօրենները, գործակալները, համաբրենդավորողները, գործընկերները, մատակարարները և աշխատակիցները պատասխանատվություն չեն կրում հետևյալի համար`

 • ցանկացած անուղղակի, պատժիչ, պատահական, հատուկ, հետևանքային կամ օրինակելի վնաս, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման շահույթի կորստի, ոչ նյութական ակտիվի, օգտագործման, տվյալների կամ այլ ոչ նյութական վնասների պատճառով, որոնք առաջացել են կամ կապված են Ծառայության օգտագործման կամ օգտագործման անկարողության հետ, և
 • Ծառայության կամ Օգտատիրոջ հաշվի կամ դրանում պարունակվող տեղեկատվության հակերության, կեղծման կամ այլ չարտոնված մուտքի կամ օգտագործման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնաս, կորուստ կամ վնասվածք,
 • բովանդակության ցանկացած սխալ կամ անճշտություն,
 • ցանկացած բնույթի ֆիզիկական կամ գույքային վնաս, որն առաջացել է Օգտատիրոջ կողմից Ծառայություն մուտք գործելու կամ օգտագործելու հետևանքով,
 • Սեփականատիրոջ անվտանգ սերվերների և/կամ դրանցում պահվող ցանկացած և ողջ անձնական տեղեկատվության ցանկացած չարտոնված մուտք կամ օգտագործում,
 • դեպի ծառայություն կամ ծառայությունից փոխանցման ցանկացած ընդհատում կամ դադարեցում,
 • ցանկացած բագ, վիրուս, տրոյական ձի կամ նմանատիպ այլ բան, որոնք կարող են փոխանցվել Ծառայությանը կամ դրա միջոցով,
 • ցանկացած բովանդակության ցանկացած սխալ կամ բացթողում կամ որևէ կորուստ կամ վնաս, որը առաջացել է Ծառայության միջոցով տեղադրված, էլեկտրոնային փոստով ուղարկված, փոխանցված կամ այլ կերպ հասանելի բովանդակության օգտագործման հետևանքով, և/կամ,
 • որևէ Օգտատիրոջ կամ երրորդ կողմի զրպարտչական, վիրավորական կամ անօրինական վարքագիծը: Ոչ մի դեպքում Սեփականատերը և նրա դուստր ձեռնարկությունները, փոխկապակցված ձեռնարկությունները, , տնօրենները, գործակալները, համաբրենդավորողները, գործընկերները, մատակարարները և աշխատակիցները պատասխանատվություն չեն կրում պահանջների, վարույթների, պարտավորությունների, պարտականությունների, վնասների, կորուստների կամ ծախսերի համար, որոնք գերազանցում են այն Գումարը, որն Օգտատերը վճարել է Սեփականատիրոջը սույնով՝ նախորդ 12 ամիսների ընթացքում, կամ Սեփականատիրոջ և Օգտատիրոջ միջև սույն պայմանագրի գործողության ժամկետը, որն ավելի կարճ է:

Պատասխանատվության սահմանափակման այս բաժինը կկարգավորվի կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, անկախ նրանից, թե ենթադրյալ պատասխանատվությունը հիմնված է պայմանագրի, խախտման, անփութության, խիստ պատասխանատվության կամ որևէ այլ հիմքի վրա, նույնիսկ եթե ընկերությանը տեղեկացվել է նման վնասի հնարավորության մասին:

Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս բացառել կամ սահմանափակել պատահական կամ հետևանքային վնասները, հետևաբար վերը նշված սահմանափակումները կամ բացառումները կարող են չկիրառվել Օգտատիրոջ նկատմամբ: Պայմանները Օգտատիրոջը տալիս են հատուկ իրավունքներ, և Օգտատերը կարող է նաև ունենալ այլ իրավունքներ, որոնք տարբերվում են իրավասության տարբեր տարածքներում: Սույն պայմաններով պատասխանատվության հրաժարումները, բացառումները և պատասխանատվության սահմանափակումները չեն կիրառվում այն չափով, որն արգելված է կիրառելի օրենքով:

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Օգտատերը համաձայնում է պաշտպանել, փոխհատուցել և պահել Սեփականատիրոջը և նրա դուստր ձեռնարկություններին, փոխկապակցված ձեռնարկություններին, , տնօրեններին, գործակալներին, համաբրենդավորողներին, գործընկերներին, մատակարարներին և աշխատակիցներին անվնաս ցանկացած և բոլոր պահանջներից, վնասներից, պարտականություններից, կորուստներից, պարտավորություններից, ծախսերից կամ պարտքերից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով իրավական վճարներով ու ծախսերով, որոնք բխում են՝

 • Օգտատիրոջ կողմից Ծառայության օգտագործումից և մուտքից, ներառյալ Օգտատիրոջ կողմից փոխանցված կամ ստացված ցանկացած տվյալ կամ բովանդակություն,
 • Օգտատիրոջ կողմից սույն պայմանների խախտումից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Օգտատիրոջ կողմից սույն պայմաններով սահմանված ցանկացած ներկայացուցչության և երաշխիքների խախտումից.,
 • Օգտատիրոջ կողմից երրորդ կողմի ցանկացած իրավունքի խախտումից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով գաղտնիության կամ մտավոր սեփականության իրավունքով,
 • Օգտատիրոջ կողմից որևէ օրենքի խախտումից,
 • Ցանկացած բովանդակությունից, որը ներկայացվում է Օգտատիրոջ հաշվից, ներառյալ երրորդ կողմի մուտքը Օգտատիրոջ եզակի օգտանունով, գաղտնաբառով կամ այլ անվտանգության միջոցներով, եթե կիրառելի է, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ապակողմնորոշիչ, կեղծ կամ ոչ ճշգրիտ տեղեկություններով,
 • Օգտատիրոջ դիտավորյալ սխալ վարքագիծը, կամ
 • Օգտատիրոջ կամ նրա դուստր ձեռնարկությունների, , տնօրենների, գործակալների, համաբրենդավորողների, գործընկերների, մատակարարների և աշխատակիցների կողմից օրենքով նախատեսված դրույթներից՝ կիրառելի օրենքով թույլատրված չափով:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Սեփականատիրոջ կողմից սույն Պայմաններով որևէ իրավունք կամ դրույթ չպահելը չի հանդիսանում որևէ այդպիսի իրավունքից կամ դրույթից հրաժարում: Ոչ մի հրաժարում չի համարվում նման պայմանից կամ որևէ այլ պայմանի հետագա կամ շարունակական հրաժարում:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Սպասարկման հնարավոր լավագույն մակարդակն ապահովելու համար Սեփականատերն իրեն իրավունք է վերապահում ընդհատել Ծառայությունը սպասարկման, համակարգի թարմացումների կամ որևէ այլ փոփոխության համար՝ համապատասխան կերպով տեղեկացնելով Օգտատերերին: Օրենքի սահմաններում Սեփականատերը կարող է նաև որոշել դադարեցնել կամ ընդհանրապես չեղարկել Ծառայությունը: Եթե Ծառայությունը չեղարկվի, Սեփականատերը կհամագործակցի Օգտատերերի հետ, որպեսզի նրանք կարողանան հետ ստանալ Անձնական Տվյալները կամ տեղեկատվությունը գործող օրենսդրության համաձայն:

Բացի այդ, Ծառայությունը կարող է հասանելի չլինել Սեփականատիրոջ ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս պատճառներով, ինչպիսիք են «ֆորս մաժորը» (օրինակ՝ աշխատանքային գործողություններ, ենթակառուցվածքային վթարներ կամ անջատումներ և այլն):

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՎԱՃԱՌՔ

Օգտատերերը չեն կարող վերարտադրել, կրկնօրինակել, պատճենել, վաճառել, վերավաճառել կամ օգտագործել UCRAFT Next-ի և դրա Ծառայության որևէ մաս՝ առանց Սեփականատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, որը տրվել է ուղղակիորեն կամ օրինական վերավաճառքի ծրագրի միջոցով:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Իրենց Անձնական տվյալների օգտագործման մասին ավելին իմանալու համար Օգտատերերը կարող են տեսնել UCRAFT Next-ի գաղտնիության քաղաքականությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Չհակասելով սույն Պայմանների ավելի կոնկրետ դրույթներին, UCRAFT Next-ի հետ կապված մտավոր սեփականության ցանկացած իրավունք, ինչպիսիք են հեղինակային իրավունքները, ապրանքային նշանների իրավունքները, արտոնագրային իրավունքները և արդյունաբերական դիզայնի իրավունքները, հանդիսանում են Սեփականատիրոջ կամ նրա լիցենզատուներիբացառիկ սեփականությունը և ենթակա են պաշտպանությանը, որոնք կարգավորվում են է մտավոր սեփականության հետ կապված գործող օրենքների կամ միջազգային պայմանագրերով:

Բոլոր ապրանքային նշանները՝ անվանական կամ ֆիգուրատիվ, և բոլոր այլ նշանները, , սպասարկման նշանները, բառային նշանները, նկարազարդումները, պատկերները կամ տարբերանշանները, որոնք UCRAFT Next-ի հետ են կապված, հանդիսանում են և մնում են Սեփականատիրոջ կամ նրա լիցենզատուների բացառիկ սեփականությունը և ենթակա են պաշտպանության մտավոր սեփականության հետ կապված գործող օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով:

ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սեփականատերը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխելու կամ այլ կերպ վերափոխելու սույն Պայմանները: Նման դեպքերում Սեփականատերը պատշաճ կերպով կտեղեկացնի Օգտատիրոջը այս փոփոխությունների մասին:

Նման փոփոխությունները միայն ապագայում կազդեն Օգտատիրոջ հետ հարաբերությունների վրա: Ծառայությունից շարունակել օգտվելը կնշանակի Օգտատիրոջ կողմից վերանայված Պայմանների ընդունումը: Եթե Օգտատերերը չեն ցանկանում ընդունել փոփոխությունները, նրանք պետք է դադարեցնեն Ծառայությունից օգտվելը: Վերանայված Պայմանները չընդունելը կարող է կողմերից յուրաքանչյուրին իրավունք տալ դադարեցնել Պայմանագիրը: Կիրառելի նախորդ տարբերակը կկարգավորի հարաբերությունները մինչև Օգտատիրոջ ընդունումը: Օգտատերը կարող է ձեռք բերել Սեփականատիրոջից ցանկացած նախորդ տարբերակ:

Եթե պահանջվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, Սեփականատերը կնշի փոփոխված Պայմանների ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ

Սեփականատերը իրեն իրավունք է վերապահում փոխանցել, հանձնել, նոր պայմանագրով օգտագործել կամ ենթապայմանագրել սույն Պայմաններով նախատեսված որևէ կամ բոլոր իրավունքները կամ պարտականությունները՝ հաշվի առնելով Օգտատիրոջ օրինական շահերը: Համապատասխանաբար կկիրառվեն սույն Պայմանների փոփոխություններին վերաբերող դրույթները:

Օգտատերերը չեն կարող որևէ կերպ հանձնել կամ փոխանցել սույն Պայմաններով իրենց իրավունքները կամ պարտականությունները՝ առանց Սեփականատիրոջ գրավոր թույլտվության:

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

UCRAFT Next-ի օգտագործման հետ կապված բոլոր հաղորդագրությունները պետք է ուղարկվեն՝ օգտագործելով սույն Պայմաններում նշված կոնտակտային տվյալները:

ԱՆՋԱՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե սույն Պայմանների որևէ դրույթ համարվի կամ դառնա անվավեր կամ անիրագործելի կիրառելի օրենսդրության համաձայն, նման դրույթի անվավերությունը կամ անիրագործելիությունը չի ազդի մնացած դրույթների վավերականության վրա, որոնք կմնան ուժի մեջ:

ԱՄՆ-Ի ՕԳՏԱՏԵՐԵՐ

Ցանկացած նման անվավեր կամ անիրագործելի դրույթ կմեկնաբանվի, կբացատրվի և կբարեփոխվի այնքանով, որքանով ողջամտորեն պահանջվում է, որպեսզի այն վավերական, իրագործելի և իր սկզբնական նպատակին համապատասխան լինի: Սույն Պայմանները կազմում են Օգտատերերի և Սեփականատիրոջ միջև ամբողջ Պայմանագիրը սույն առարկայի վերաբերյալ և փոխարինում են բոլոր այլ հաղորդակցությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կողմերի միջև նման առարկայի վերաբերյալ բոլոր նախորդ պայմանագրերը: Սույն Պայմանները կկիրառվեն օրենքով թույլատրելի առավելագույն չափով:

ԵՄ-Ի ՕԳՏԱՏԵՐԵՐ

Եթե սույն Պայմանների որևէ դրույթ ուժը կորցրած, անվավեր կամ անիրագործելի համարվի կամ լինի, կողմերը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով համաձայնության գան վավեր և կատարման ենթակա դրույթների վերաբերյալ՝ դրանով իսկ փոխարինելով ուժը կորցրած, անվավեր կամ անիրագործելի մասերը:

Դա չկատարելու դեպքում ուժը կորցրած, անվավեր կամ անիրագործելի դրույթները փոխարինվում են գործող օրենսդրական դրույթներով, եթե դա թույլատրվում է կամ նշված է կիրառելի օրենքով:

Չհակասելով վերոնշյալին, սույն Պայմանների որոշակի դրույթի ուժը կորցրած լինելը, անվավերությունը կամ անիրագործելիությունը չի զրոյացնում ամբողջ պայմանագիրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առանձին դրույթները էական են Պայմանագրի համար կամ այնպիսի կարևորություն ունեն, որ կողմերը չէին կնքի Պայմանագիրը, եթե իմանային, որ դրույթը ուժի մեջ չի լինի, կամ այն դեպքերում, երբ մնացած դրույթները վերածվեն անընդունելի դժվարությունների կողմերից որևէ մեկի համար:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Պայմանների նկատմամբ կիրառվում է այն վայրի օրենքով, որտեղ գտնվում է Սեփականատերը, ինչպես սահմանված է սույն Պայմանների համապատասխան բաժնում՝ հաշվի չառնելով օրենքների հակասության սկզբունքները:

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այնուամենայնիվ, անկախ վերը նշվածից, եթե Օգտատերը որակվում է որպես Եվրոպայի սպառող և ունի իր մշտական բնակությունը մի երկրում, որտեղ օրենսդրությունը նախատեսում է սպառողների պաշտպանության ավելի բարձր չափանիշ, ապա այդ ավելի բարձր չափանիշները գերակայում են:

ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐ

Սույն Պայմաններից բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած հակասությունների վերաբերյալ որոշում կայացնելու բացառիկ իրավասությունը պատկանում է այն վայրի դատարաններին, որտեղ գտնվում է Սեփականատերը, ինչպես ցույց է տրված սույն Պայմանների համապատասխան բաժնում: Այս թույլտվությունը կարող է ցանկացած պահի չեղարկվել՝ դիմելով Սեփականատիրոջը կամ փոխելով PayPal-ի կողմից առաջարկվող օգտատիրոջ կարգավորումները:

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Վերոնշյալը չի վերաբերում որևէ Օգտատերերի, որոնք որակվում են որպես եվրոպայի սպառողներ, ինչպես նաև Շվեյցարիայում, Նորվեգիայում կամ Իսլանդիայում բնակվող սպառողներին։

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

ՎԵՃԵՐԻ ԽԱՂԱՂ ԼՈՒԾՈՒՄ

Օգտատերերը կարող են ցանկացած վեճ ներկայացնել Սեփականատիրոջը, որը կփորձի դրանք լուծելխաղաղ ճանապարհով:

Թեև Օգտատերերի՝ իրավական միջոցներ ձեռնարկելու իրավունքը միշտ մնում է անփոփոխ, UCRAFT Next-ի կամ Ծառայության օգտագործման հետ կապված որևէ հակասության դեպքում, Օգտատերերին խնդրում ենք դիմել Սեփականատիրոջը՝ սույն Պայմաններում նշված կոնտակտային տվյալներով: Օգտատերը կարող է ներկայացնել բողոքը՝ ներառյալ հակիրճ նկարագրությունը և, եթե կիրառելի է, համապատասխան պատվերի, գնման կամ հաշվի մանրամասները, սույն Պայմաններում նշված Սեփականատիրոջ էլեկտրոնային հասցեին:

Սեփականատերը բողոքին ընթացք կտա առանց անհարկի ուշացման և այն ստանալուց հետո 21 օրվա ընթացքում:

ԱՌՑԱՆՑ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Եվրոպական հանձնաժողովը ստեղծել է առցանց հարթակ վեճերի այլընտրանքային լուծման համար, որը հեշտացնում է արտադատական մեթոդը՝ լուծելու համար ցանկացած վեճ, որը կապված է և բխում է առցանց վաճառքի և սպասարկման պայմանագրերից: Արդյունքում, ցանկացած եվրոպացի սպառող կարող է օգտագործել նման հարթակը առցանց կնքված պայմանագրերից բխող ցանկացած վեճ լուծելու համար: Հարթակը հասանելի է այս հղումով։

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

UCRAFT NEXT (ԿԱՄ ԱՅՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ)

Ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս մատուցել Ծառայությունը.

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Սեփականատիրոջ և Օգտատիրոջ միջև ցանկացած իրավաբանորեն պարտադիր կամ պայմանագրային հարաբերություններ, որոնք կարգավորվում են սույն Պայմաններով:

ԲԻԶՆԵՍ ՕԳՏԱՏԵՐ

Ցանկացած օգտատեր, որը չի համարվում Սպառող։

ԿՈՒՊՈՆ

Ցանկացած ծածկագիր կամ վաուչեր՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային ձևով, որը թույլ է տալիս Օգտտերերին գնել Պրոդուկտը զեղչված գնով:

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ (ԿԱՄ ԵՎՐՈՊԱ)

Կիրառվում է, երբ Օգտատերը ֆիզիկապես գտնվում է կամ ունի իր գրանցված գրասենյակը ԵՄ-ում՝ անկախ ազգությունից:

ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՁԵՒԻ ՆՄՈՒՇ

Հասցեագրվում է

Յուքրաֆթ ՍՊԸ, Հայաստան, Երևան, Գարեգին Հովսեփյան 32/6 [email protected]

Ես/Մենք սույնով ծանուցում ենք, որ ես/մենք հրաժարվում ենք հետևյալ ապրանքների վաճառքի/հետևյալ ծառայությունների մատուցման համար իմ/մեր պայմանագրից

_____________________________________________ (մուտքագրել այն ապրանքների/ծառայությունների նկարագրությունը, որոնք ենթակա են համապատասխան հրաժարմանը)

 • Պատվիրվել է _____________________________________________ (մուտքագրել ամսաթիվը)
 • Ստացվել է _____________________________________________ (մուտքագրել ամսաթիվը)
 • Սպառող(ների) անունը_____________________________________________
 • Սպառող(ների) հասցե_____________________________________________
 • Ամսաթիվ _____________________________________________

(ստորագրեք, եթե այս ձևը ծանուցված է թղթային տարբերակով)

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ (ԿԱՄ ՄԵՆՔ)

Ֆիզիկական անձը/անձիք կամ իրավաբանական անձը, որը տրամադրում է UCRAFT Next-ը և/կամ Ծառայությունը օգտատերերին։

ՊՐՈԴՈՒԿՏ

UCRAFT Next-ի միջոցով գնելու համար մատչելի ապրանք կամ ծառայություն, ինչպես օրինակ՝ ֆիզիկական ապրանքներ, թվային ֆայլեր, ծրագրեր, ամրագրման ծառայություններ և այլն:

Պրոդուկտների վաճառքը կարող է լինել ծառայության մի մաս:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

UCRAFT Next-ի կողմից մատուցվող ծառայությունը, ինչպես նկարագրված է սույն Պայմաններում և UCRAFT Next-ում:

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բոլոր դրույթները, որոնք կիրառելի են UCRAFT Next-ի և/կամ Ծառայության օգտագործման համար, ինչպես նկարագրված է սույն Պայմաններում , ներառյալ ցանկացած այլ հարակից փաստաթուղթ կամ համաձայնագիր, և համաձայն ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող թարմացման։

ՕԳՏԱՏԵՐ (ԿԱՄ ԴՈՒՔ)

UCRAFT Next օգտագործող ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ:

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՐԺՈՒՅԹ

Ոչ դրամական ակտիվ, որով Օգտատերերը կարող են գնել UCRAFT Next-ում առաջարկվող հատուկ Պրոդուկտներ՝ Սեփականատիրոջ կողմից սահմանված պայմաններով: Նման ակտիվները կարող են դրսևորվել ծածկագրերով, տոկեններով, թվային պատկերներով և այլն:

ՍՊԱՌՈՂ

Ցանկացած Օգտատեր, որը որակվում է որպես ֆիզիկական անձ, ով մուտք է գործում ապրանքներ կամ ծառայություններ անձնական օգտագործման համար, կամ, ընդհանուր առմամբ, գործում է իր առևտրից, բիզնեսից, արհեստից կամ մասնագիտությունից դուրս նպատակներով:

Վերջին թարմացում՝ մայիսի 16, 2022թ․։

Սույն կայքով (Ucraft Next) սահմանված Պայմանների և Ընդհանուր Դրույթների հայերեն և անգլերեն լեզուների միջև հակասության դեպքում գերակայությունը տրվում է անգլերեն տարբերակին: